Stránky

Rubriky

SERVIS

V České republice nabízí naše firma tyto služby:

(Po dohodě i na základně v Chorvatsku)

 • autorizovaný servis všech modelů regulátorů Apeks (ultrazvukové čistění)
 • provádění hydrostatických zkoušek tlakových lahví (atestu), ve vlastní zkušebně, pravidelné vizuální kontroly a vysoušení vnitřku láhví (dle zákona je nůtné provádět atest každých 5 let)
 • čistění potápěčských lahví od koroze a chemického znečistění (i hrubá koroze, olej z kompresoru)
 • čistění vzduchových, potápěčských lahví pro kyslíkové použití (po dohodě i starší láhve)
 • servis a čistění ventilů lahví pro kyslíkové použití (ultrazvukové čistění)
 • servis a čistění inflátorů, BCD
 • výměna baterií v potápěčských počítačích
 • prodej potápěčské techniky a  náhradní dílů ( automatiky, láhve, ventily a ostatní potápěčská výstroj)
 • bezplatné poradenství pří výběru potápěčské techniky
 • montáž vzduchových rozvodů na zakázku
 • Praxe v oboru 18 let

Ceník servisních služeb:

http://www.deepsea.cz/servis-potapecske-techniky/potapeni-servis

Podmínky celoživotní záruky Apeks

Pro uchování celoživotní záruky Apeks je třeba dodržet servisní podmínky Apeks.
Ty stanovují časové období mezi servisními zásahy následovně:
druhý stupeň regulátoru - kompletní servis jednou ročně.
První stupeň regulátoru - jednou ročně kontrola středotlaku a výměna filtru,
jednou za dva roky kompletní servis (výměna o-kroužků, filtru, sedla, membrány,
kompletní seřízení…). Každý servisní zásah je třeba nechat zaznamenat
do příslušné části uživatelské příručky.

Apeks poskytuje celoživotní záruku původnímu kupujícímu na to,
že produkt zůstane bez vad na materiálu či řemeslném zpracování
za předpokladu správného použití a náležité péče.
Tato záruka se nevztahuje na produkty vystavené nesprávnému použití,
zneužívání, zanedbávání, nesprávné modifikaci či neautorizovanému servisu.
Tato omezená záruka je rozšířena jen na původního kupujícího,
který produkt koupil přímo u autorizovaného obchodníka a není přenosná.
Tato záruka a její posouzení – opravy či náhrady – spadá výhradně
do kompetence společnosti Apeks.
Celoživotní záruka platí pouze při dodržení záručních podmínek Apeks.

Deep Sea Diving s.r.o.
Autorizovaný prodejce a servis Apeks.

Tel: + 420 777 832 301

E-mail: deepsea@deepsea.cz